contra-expertise

Toont alle 11 resultaten

Goede raad is duur!

Een rechtsvergelijkende analyse van de verdeling van kosten voor contra-expertises in het straf-, privaat- en bestuursrecht bezien vanuit het perspectief van de onvermogende procesdeelnemer

M. Visser

In dit artikel zal aan de hand van rechtspraak en literatuur worden ingegaan op de positie van financieel onvermogende procesdeelnemers bij het inschakelen van een (contra-)expert. Daarbij zullen de regelingen in het straf-, privaat- en bestuursrecht voor de mogelijke vergoeding van kosten (achteraf) in kaart worden gebracht en zal worden bezien of deze regelingen voldoen aan het recht op equality of arms. Naast een juridische analyse zal de problematiek ook worden beschouwd vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2024
AA20240272

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 79

contra-expertise taalanalyse in beroep overgelegd

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 15

taalanalyse en deskundigheid van de contra-expert

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 76

contra-expertise taalanalyse: eigen bandopname, moedertaalspreker

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 78

opdracht contra-expertise Taalstudio

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 18

Taalanalyse, contra-expertise en aanvullende bandopname

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 66

Taalanalyse en termijnen aan de contra-expertise

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 57

taalanalyse en bewijslastverdeling: contra-expertise niet noodzakelijk

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 88

vergoeding noodzakelijke kosten contra-expertise taalanalyse

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 70

Vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 70

de eenduidigheid van Bureau Land en Taal

Toont alle 11 resultaten