Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 58

beoordeling van de verenigbaarheid van de strafbaarstelling van de overtreding van een inreisverbod met de Terugkeerrichtlijn is aan de strafrechter


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M. van Eik

Archiefcode: RV20130058

22-05-2013 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2013:CA1292) zaaknummer: 201206730/1/V4

aanvraag bevoegdheid rechterlijke instantie Grondrechtenhandvest EU inreisverbod ongewenstverklaring strafvervolging terugkeerbesluit Terugkeerrichtlijn

Openbare orde