inreisverbod

Toont alle 11 resultaten

De luide ondergang en stille herrijzenis van Trumps inreisverbod

K.M. Manusama

Daags na zijn inauguratie vaardigde de president Trump een decreet uit met een inreisverbod voor burgers uit zes hoofdzakelijk islamitische landen. Er zou daarmee sprake zijn van een muslim ban; een poging om moslims buiten de VS te houden. Er ontstond snel grote maatschappelijke en juridische weerstand. Ondertussen is ondanks al het maatschappelijke en juridische verzet de laatste versie van het inreisverbod van kracht geworden, na interventie door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Kenneth Manusama legt uit hoe dit gelopen is.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2019
AA20190128

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 57

op specifieke omstandigheden van het geval afgestemde duur inreisverbod

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 56

ongewenstverklaring en de Terugkeerrichtlijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 58

beoordeling van de verenigbaarheid van de strafbaarstelling van de overtreding van een inreisverbod met de Terugkeerrichtlijn is aan de strafrechter

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 68

niet-ontvankelijkheid bij zwaar inreisverbod

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 77

beperking duur (oude) inreisverboden

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 82

geen toetsing aan Zambrano door bewaringsrechter, en marginale toetsing aan art. 3 IVRK en 24 Handvest

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 55

maximale duur inreisverbod van toepassing op oude ongewenstverklaring?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 56

uitvaardiging inreisverbod terwijl vreemdeling Nederland niet kan verlaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 57

staat een 1F-er buiten de tijd?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 79

inreisverbod en tijdsverloop

Toont alle 11 resultaten