Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: het eerste hoofdstuk van een Europese constitutie?

E.M.H. Hirsch Ballin

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In het artikel komen aan de orde: de wijze van totstandkoming, de juridische status, de hoofdpunten van de inhoud en de betekenis van het Handvest in de Europese constitutionele ontwikkeling.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2001
AA20010088

Het Nederlandse strafrecht in de ban van het Unierecht

M.J.J.P. Luchtman, R.J.G.M. Widdershoven

Post thumbnail Het Nederlandse strafrecht europeaniseert in hoog tempo. De EU-invloed op de strafrechtspleging is al veel groter dan velen denken. Zo is de betekenis van het Handvest van de Grondrechten en de rechtspraak van het Hof van Justitie sterk toegenomen, terwijl de directe betekenis van het EVRM vermoedelijk zal gaan afnemen. Dit artikel brengt de belangrijkste ontwikkelingen ter zake in kaart.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2018
AA20180873

september 1999

Katern 72: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 1999

Katern 73: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

maart 2000

Katern 74: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 2000

Katern 75: Europees recht

- UL Europa Instituut

maart 2001

Katern 78: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

juni 2001

Katern 79: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt

december 2002

Katern 85: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 58

beoordeling van de verenigbaarheid van de strafbaarstelling van de overtreding van een inreisverbod met de Terugkeerrichtlijn is aan de strafrechter

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 60

H.I.D., B.A. tegen Ierland: versnelde procedure van toepassing op asielzoekers uit bepaalde landen van herkomst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 61

vertrouwelijkheid bewijsmateriaal en effectief rechtsmiddel

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond