Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 79

belangenafweging bij bewaring asielzoekers moet kenbaar zijn


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.N. Cornelisse

Archiefcode: RV20120079

22-08-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BX5580) zaaknummer: 201203503/1/V3

asielzoeker belangenafweging bewaring

Terugkeer en bewaring

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 Art. A6/5.3.3.1(Vc 2013) Vreemdelingencirculaire 2013 Art. A5/6.1(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 59 lid 1 sub b