Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 45

matiging Wav-boete en financiële omstandigheden


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J. Krop

Archiefcode: RV20120045

31-10-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BY1723) zaaknummer: 201202163/1/V6

bestuurlijke boete toetsing

Arbeidsmigratie

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:4Art. 5:46, lid 2Art. 5:46, lid 3(Wav 1995) Wet arbeid vreemdelingen 1995 Art. 2, lid 1