evenredigheid

Toont alle 10 resultaten

Initiatief voor nog meer noodweer

A.J. Machielse

Post thumbnail Opiniërend artikel over een wetsvoorstel waarbij het wettelijk vermoeden wordt voorgesteld dat indien er sprake is van huisvredebreuk de belaagde persoon wordt vermoed uit noodweer te hebben gehandeld indien hij zich verdedigt tegen de aanrander.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2008
AA20080118

juni 1991

Katern 39: Mensenrechten

J. van der Velde, T. Zwart

maart 2004

Katern 90: Europees recht

- UL Europa Instituut

Mag de rechtsstaat voor de burger worden gesloten?

Bouwstenen voor een meer burgervriendelijk bestuursrecht

M. Scheltema

Post thumbnail Tegen de achtergrond van een responsieve vormgeving van de rechtsstaat wordt in dit stuk nagegaan hoe wetgever, rechter en bestuursorganen kunnen bijdragen aan het meer burgervriendelijk maken van het bestuursrecht. Een groter gewicht voor algemene beginselen in verhouding tot dwingende wetsbepalingen, en een meer rechtsstaat-conforme interpretatie van artikel 120 Grondwet moeten daarbij voorkomen dat de rechtsstaat voor de burger wordt gesloten.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2021
AA20210809

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 46

Poolse huisschilders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 47

eetcafé

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 22

middelenvereiste: discriminatie alleenstaande moeders?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 33

Aladzhov: uitreis Unieburger - openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 97

ontneming Nederlanderschap wegens bedrog bij naturalisatie

Noot: G.R. de Groot

15-07-2011 Rechtbank Breda zaaknummer: 11/1380 RWNL

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 40

Commissie tegen Nederland: overdreven en onevenredig hoge leges

Toont alle 10 resultaten