Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 6

Elgafaji: artikel 15(c) vereist geen specifiek viseren


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20090006

19-02-2009 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:EU:C:2009:94) zaaknummer: C-465/07

bewijslast Onmenselijke behandeling

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Richtlijn 2004/83/EG (Definitie) Art. 15, sub bArt. 15, sub cArt. 2, sub e