Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 53

ongewenstverklaring imam na negatief ambtsbericht AIVD


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20090053

14-04-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BI6225) zaaknummer: 200802086/1

ambtsbericht gezinsleven ongewenstverklaring vergewisplicht

Openbare orde

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 3Art. 8(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 67, lid 1(Wiv) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 Art. 87