Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 29

Wolzenburg


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.J.Th. Woltjer

Archiefcode: RV20090029

06-10-2009 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2009:BJ9857) zaaknummer: C-123/08

uitzetting

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

EG-verdrag Art. 12Art. 4Kaderbesluit 2002/584/jbz Art. 1