Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 1

F.H. tegen Zweden: Irakese christenen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20090001

20-01-2009 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2009:BH3275) zaaknummer: 32621/06

Interim Measure ongewenstverklaring Onmenselijke behandeling openbare orde uitzetting

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Rules of Court European Court of Human Rights Rule 39