Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 79

Algemene termijnenwet geldt niet voor termijn zitting beroep tegen vreemdelingenbewaring


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20080079

12-06-2008 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2008:BD4768) zaaknummer: 200803561/1

openbare orde schadevergoeding

Bewaring

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5, lid 4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 94, lid 2Algemene termijnenwet Art. 3, lid 1Art. 3, lid 4 sub cGrondwet Art. 15, lid 2