Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 21

Konstatinov: middelenvereiste bij eerste toelating gezinsleden


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20070021

26-04-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2007:0426JUD001635103) zaaknummer: 16351/03

fair balance inmenging middelenvereiste openbare orde positieve verplichting

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8