Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 82

beslissingen op 'schrijnbrieven' niet deugdelijk gemotiveerd


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20060082

21-12-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171) zaaknummer: 200605794/1

beleidsvrijheid discretionaire bevoegdheid motiveringsbeginsel

Procedure

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3:4, lid 3