Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 56

bronvermelding bij ambtsbericht niet nodig


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20060056

04-07-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AY3839) zaaknummer: 200602107/1

ambtsbericht nationale veiligheid ongewenstverklaring vergewisplicht

Openbare orde

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:9(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 67, lid 1 sub c