Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

J.R. Groen, J.J. Tazelaar

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar in werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2017
AA20170736

Het derde voorstel tot een ‘technische neutrale’ wijziging van artikel 13 Gw

E.J. Dommering

Post thumbnail De Commissie-Thomassen had tot opdracht een Grondwetsvoorstel in Jip en Janneke-taal te maken en ook de grondrechten die over informatietechnologie gaan (de artikelen 7-13 Gw) te moderniseren. De Commissie bracht in 2011 een verdeeld advies uit. Daarvan is nu een voorstel tot wijziging van artikel 13 (brief- en telefoongeheim) overgebleven. Een voorontwerp zal vermoedelijk dit jaar gevolgd worden door een definitief voorstel aan de Tweede Kamer. Dit artikel onderwerpt het voorontwerp en het voorstel van de Commissie aan een kritische analyse.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2013
AA20130378

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 41

Haliti: 8 EVRM; proportionaliteit; intensiteit familieleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 15

ongewenst maar niet uitzetbaar

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 4

diplomatieke garanties bij uitzetting

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 56

bronvermelding bij ambtsbericht niet nodig

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 24

Liu & Liu: bescherming tegen willekeurige inmenging

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 54

ongewenstverklaring imam op basis van AIVD ambtsbericht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 57

Ongewenstverklaring van een imam in verband met de situatie rond de Al Fourkaan moskee in Eindhoven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 2

Ben Khemais tegen Italië: onmenselijke behandeling en diplomatieke garanties

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 5

Daoudi

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 55

case A and others v. the UK

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond