Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 79

Niedzwiecki: weigeren Kindergeld schending artikel 8 en 14 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.C. Ydema

Archiefcode: RV20050079

25-10-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2005:AU9914) zaaknummer: 58453/00

discriminatie gezinsleven sociale zekerheid

Sociale zekerheid

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 14Art. 8