Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 42

geen objectieve belemmeringen uitoefening gezinsleven in Turkije


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20040042

28-07-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AQ9846) zaaknummer: 200402832/1

arbeid als zelfstandige gezinsleven hoorplicht inmenging ongewenstverklaring openbare orde

Openbare orde

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8Aanvullend protocol associatieovereenkomst EG-turkije Art. 41, lid 1