Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 51


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Archiefcode: RV20020051

11-07-2002 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2002:AE9473) zaaknummer: 56811/00

gezinsleven openbare orde

Openbare orde

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8