Rechtsbescherming voor de psychiatrische patiënt; een terrein vol problemen


In dit artikel zullen de pogingen worden geschetst om de rechtspositie te verbeteren van in psychiatrische ziekenhuizen opgenomen patiënten. Stilgestaan wordt bij de huidige stand van zaken (de Krankzinnigenwet en de jurisprudentie) en bij de nieuwe wetsvoorstellen (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen BOPZ, Behandelingsovereenkomst, Mentorschap). Ook als deze voorstellen de eindstreep halen, lijkt de rechtsbescherming voor de psychiatrische patiënt op belangrijke punten nog lacuneus te blijven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.H. Laurs

Verschijning: februari 1991

Archiefcode: AA19910133

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Overig Rode draad De positie van onbekwamen in het recht