Rechtsbeginselen en natuurrecht


Het is de bedoeling in deze bijdrage iets op te merken over rechtsbeginselen vanuit natuurrechtelijk gezichtspunt. De structuur van het betoog — bestaande uit een vijftal paragrafen — is de volgende. Eerst wordt iets gezegd over de betekenis van 'natuurrechtelijk'. Vervolgens komt in een voorlopige analyse de betekenis van het begrip rechtsbeginsel ter sprake. Tenslotte komen structuur en inhoud van rechtsbeginselen aan de orde, waarbij tevens wordt ingegaan op de vragen welke door de redactie aan de auteurs zijn gesteld. Het artikel wordt afgesloten met een korte literatuuraantekening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.H.M. Meuwissen

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910730

algemeenheid natuurrecht rechtsbeginselen structuur universele regels

Metajuridica Rechtsfilosofie

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen