Toont alle 10 resultaten

De belasting op erven en schenken moet worden afgeschaft

J.W. Zwemmer

Post thumbnail

De titel zegt het al: in deze bijdrage betoogt prof. Zwemmer dat de erf- en schenkbelasting moet worden afgeschaft. Aan de hand van een schrijnend voorbeeld laat hij zien dat mensen die al getroffen zijn door het verlies van hun naaste, door de erfbelasting ook nog eens zodanig benadeeld kunnen worden dat zij bijvoorbeeld niet meer in hun huis kunnen blijven wonen.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
April 2010
AA20100230

Deelplegen

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail

De wetgever legt wet- en regelgeving vast, waardoor de burger weet wat hij kan verwachten, maar er moet binnen die regels ook genoeg ruimte zijn voor de rechter om flexibel met het recht om te gaan. Als de wetten en regels achterhaald blijken te zijn moet de rechter soms de grenzen van die ruimte overschrijden. De wetgever moet dan ingrijpen. N.J.M. Kwakman geeft hier twee voorbeelden van.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Maart 2010
AA20100148

Een persoonlijk recht op informatie in de Wob?

W. Konijnenbelt

Post thumbnail

De Wob geeft geen mogelijkheid tot het verstrekken van informatie alleen aan de verzoeker, vanwege diens persoonlijke belang daarbij. Sterker: er is geen algemene wettelijke regeling die daarin voorziet. Er zijn wel enkele bijzondere wetten, die een beperkt recht op toegang tot sommige soorten overheidsinformatie geven aan belanghebbenden. Voorgesteld is om na artikel 11 een bepaling in te voegen die het mogelijk maakt om informatie die niet openbaar kan worden gemaakt onder de bestaande bepalingen, wel te verstrekken ‘aan degene die kan aantonen bij verstrekking een zwaarwegend belang te hebben’; voor de betrokkene zou dan wel een geheimhoudingsplicht gelden. De wetgever heeft tot op heden echter geen sjoege gegeven. Een dat betekent dat verzoekers die dringend belang hebben bij bepaalde informatie en aan wie die informatie eigenlijk ook best zou kunnen worden verschaft gezien de belangen in kwestie, veelal in de kou blijven staan. Dat dit spoedig moge veranderen!

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
November 2010
AA20100766

Enkele wensen in het familie- en jeugdrecht

P. Vlaardingerbroek

Post thumbnail

Er valt altijd wel wat te wensen en dat geldt ook voor de wetgeving op terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. De wetgeving in Nederland lijkt ‘top of the bill’. Toch zijn er bij nadere beschouwing nog wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Paul Vlaardingerbroek noemt er in deze korte bijdrage enkele.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Februari 2010
AA20100078

Iets meer bezieling graag

F.M.C. Vlemminx

Post thumbnail

In Herschrijf het recht droomt Frank Vlemminx dat hij een wens mag doen van Vrouwe Justitia. Hij wenst meer bezieling in het constitutionele recht. Het is te technisch geworden, een kwestie van etiketten plakken en passende woorden vinden. Wordt zijn wens vervuld?

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Juni 2010
AA20100382

Naar een republikeinse grondwet

H.G. Warmelink

Post thumbnail

Staatsrechtjurist Han Warmelink stoort zich aan het ‘koninklijke’ karakter van de Grondwet en pleit er in deze aflevering van Herschrijf het Recht voor om het koningschap anders te positioneren in de Grondwet. Het koningschap als ornament zoals in België of Zweden trekt hem echter niet aan; hij ziet meer in het Duitse model, met een door het parlement aangestelde president.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Mei 2010
AA20100302

Raadsheer: Vertel ons uw visie

A.L.H. Ernes

Post thumbnail

Het geheim van de raadkamer zorgt ervoor dat we niet weten hoe rechters tot hun oordeel komen. De discussies die voorafgaan aan het oordeel zijn niet terug te vinden in het vonnis en we kunnen ook niet zien of een beslissing unaniem of bij meerderheid wordt genomen. Anka Ernes pleit dan ook voor invoering van het opnemen van 'concurring' en 'dissenting opinions' in arresten van de Hoge Raad.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
December 2010
AA20100846

Van Rijnland naar Omniland

S.M. Bartman

Steef Bartman pleit voor de vervanging van het Rijnlandmodel door het ‘Omnilandmodel’ in het ondernemingsrecht. Richtsnoer voor bestuurders en commissarissen zou niet moeten zijn het beperkte belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, maar het belang van de onderneming en de met haar verbonden overige belangen.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Oktober 2010
AA20100678

Verbeter de wereld!

T. Hartlief

Vanaf deze maand start Ars Aequi met een nieuwe rubriek, ‘Herschrijf het recht’ genaamd. In deze rubriek stellen wij iedere maand een auteur de vraag: als u iets aan het recht zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? De eerste bijdrage in de reeks is afkomstig van professor Hartlief. Hij begint als volgt: ‘Een goed idee. Geef criticasters een podium, geef degenen die hun pen in azijn plegen te dopen en wetgever of rechter regelmatig bekritiseren de gelegenheid het anders en beter te doen. Wat zou er anders moeten, wat zou er beter kunnen en hoe zou het recht er dan uit moeten zien? Geef inhoud aan uw rechtsvormende taak: herschrijf het recht!’

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Januari 2010
AA20100006

Voormalige staatshoofden moeten vervolgd kunnen worden voor tijdens hun ambtsperiode gepleegde internationale misdrijven

M.T. Kamminga

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
September 2010
AA20100558

Toont alle 10 resultaten