Privaatrechtelijk onderzoek? Niet meer nodig!


In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de bedreiging van het rechtswetenschappelijk onderwijs, met name op het gebied van het privaatrecht. Aan de orde komen onder meer de soorten van onderzoek, de financiering en de zeggenschap over het onderzoek.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: Juli 1995

Archiefcode: AA19950562

financiering invloed verkenningscommissie wetenschappelijk onderzoek

Burgerlijk recht Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Opiniërend artikel