Toont alle 6 resultaten

Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW

S.M. Bartman, J. van der Kraan

Hoge Raad 31 maart 2017, nr. 16/00335, ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2017
AA20170921

De 403-verklaring: hoofdelijkheid of borgtocht?

S.M. Bartman

Hoge Raad 3 april 2015, nr. 14/00568, ECLI:NL:HR:2015:837 (mr. Eikendal q.q. voor Bia Beheer/Lentink)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150806

De aard van de aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring

R.M. Wibier

Een zogenaamde 403-verklaring is een verklaring waarin de consoliderende vennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden uit rechtshandeling van de vrijgestelde vennootschap. De kwalificatie van een schuld waarvoor meerdere schuldenaren kunnen worden aangesproken als hoofdelijk, kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoe ver dat gaat blijkt uit de in dit artikel te bespreken uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Bia Beheer.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2015
AA20150778

Draagplicht bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?

S.M. Bartman

Hoge Raad 13 juli 2012, nr. 10/05295, ECLI:NL:HR:2012:BW4206, LJN: BW4206, NJ 2012, 447, JOR 2012/306, m.nt. Bergervoet (Janssen q.q./JVS Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120830

Persoonlijke zekerheden

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Persoonlijke zekerheden (Digitaal boek)

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Toont alle 6 resultaten