Pensioenrecht 2023-2024


De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

De aanleiding voor het maken van deze bundel was het ontbreken van een handzame en betaalbare verzameling van wet- en regelgeving op pensioengebied voor de student of praktijkjurist. Deze editie sluit aan bij de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen.

Dat het pensioenrecht raakvlakken heeft met verschillende rechtsgebieden komt tot uiting in deze bundel. Niet alleen de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 zijn opgenomen. Ook relevante wetsteksten op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht vindt u terug in deze bundel.

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2023.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.R.C. Tangelder (red.)

7e druk 2023

Verschijningsdatum: 24-07-2023

ISBN: 9789493199859

Pagina's: 568

financieel recht pensioenrecht Wet toekomst pensioenen

Sociaal-economisch recht ArbeidsrechtFinancieel rechtSociaal recht

Alle uitgaven Wetsedities

 49,50