Particuliere geharmoniseerde normen: het HvJ EU gunt zichzelf rechtsmacht


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 oktober 2016, C-613/14, ECLI:EU:C:2016:821 (James Elliott Construction/Irish Asphalt)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.C.M. Meuwese

Verschijning: april 2017

Archiefcode: AA20170327

Hof van Justitie Europese Unie 27-10-2016 (ECLI:EU:C:2016:821) zaaknummer: C-613/14

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie