Parlementariër is een leuke hondebaan

Interview met dr. W.A.F.G. Vermeend


Dr. W.A.F.G. Vermeend was gedurende zijn leven docent belastingrecht, journalist, belastingadviseur van Curaçao en als vice-voor-zitter van de Belastingcommissie van de Nederlandse Antillen. In oktober 1981 werd Vermeend penningmeester van het landelijke dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid, voor welke partij hij in juni 1984 zitting nam in de Tweede Kamer, als opvolger van de heer Patijn.

In dit interview komt allereerst zijn visie op de functie van het parlement als medewetgever en de invloed van het parlement op de kwaliteit van wetgeving en externe deskundigen in het parlement aan de orde. Daarna wordt de afwikkeling van enkele initiatiefwetsvoorstellen van zijn hand besproken. Vervolgens komt zijn proefschrift over fiscale investeringsfaciliteiten en vervroegde afschrijving van de investeringsaftrek aan bod. Tenslotte laat Vermeend zijn licht schijnen over de huidige stand van zaken in de fiscale wetgeving en het belastingstelsel.