Toont alle 5 resultaten

Advies van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten over wetsprocedure

A. van Veen

Sinds 1848 is de formele wetsprocedure globaal hetzelfde gebleven. Steeds luider klinkt de kritiek dat dit wetgevingsmechanisme van 'regering en Staten-Generaal gezamenlijk' traag en inefficiënt zou zijn. Eind 1992 bracht de Commissie-Kortmann een uitgebreid rapport uit over de formele wetsprocedure. In dit artikel volgt een bespreking van dit rapport.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1993
AA19930563

Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica

Nieuwe ‘Orde in de regelgeving’

J.Th.J. van den Berg

Post thumbnail Tegenover een parlement dat gebrekkige aandacht toont voor de constitutionaliteit van de wetgeving, staat een rechterlijke macht die zich lang niet altijd meer door de wet alleen laat leiden. Vooral in de politiek is de irritatie over het handelen van de rechter toegenomen, waarop rechters opmerkelijk defensief reageren. Tijd om te waken voor overdrijving, maar ook voor nieuwe concentratie op waarde en inhoud van de wet.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2020
AA20200864

Parlementaire ‘Rules of Engagement’

Een vergelijking tussen de formele rol van het Nederlandse en het Duitse parlement bij de besluitvorming over de uitzending van militairen naar het buitenland

C. Aalbers

In dit artikel wordt de formele invloed van het Nederlandse en Duitse parlement bekeken bij de uitzending van militairen.

Verdieping | Studentartikel
November 2005
AA20050895

Parlementariër is een leuke hondebaan

Interview met dr. W.A.F.G. Vermeend

M.M. Dolman, E. Florijn

Dr. W.A.F.G. Vermeend was gedurende zijn leven docent belastingrecht, journalist, belastingadviseur van Curaçao en als vice-voor-zitter van de Belastingcommissie van de Nederlandse Antillen. In oktober 1981 werd Vermeend penningmeester van het landelijke dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid, voor welke partij hij in juni 1984 zitting nam in de Tweede Kamer, als opvolger van de heer Patijn. In dit interview komt allereerst zijn visie op de functie van het parlement als medewetgever en de invloed van het parlement op de kwaliteit van wetgeving en externe deskundigen in het parlement aan de orde. Daarna wordt de afwikkeling van enkele initiatiefwetsvoorstellen van zijn hand besproken. Vervolgens komt zijn proefschrift over fiscale investeringsfaciliteiten en vervroegde afschrijving van de investeringsaftrek aan bod. Tenslotte laat Vermeend zijn licht schijnen over de huidige stand van zaken in de fiscale wetgeving en het belastingstelsel.

Verdieping | Interview
Juli 1989
AA19890653

Toont alle 5 resultaten