Pardon, is dat zo? (Digitaal boek)

Vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens


Dit deeltje van de Prinsengrachtreeks vormt de neerslag van een symposium dat op 24 april 2014 is gehouden ter ere van Rijnhard Haentjens bij gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van het Amsterdamse gerechtshof.

De titel van deze bundel is ontleend aan Rijnhards wetenschappelijke benadering van het strafrecht. Tegenover stellige collega’s placht hij de woorden “pardon, is dat zo?” te bezigen. Aan vermeende vanzelfsprekendheid heeft Rijnhard een hekel.

In deze bundel vindt u een rijk geschakeerde verzameling opstellen over fundamentele strafrechtelijke kwesties die tot nadenken aanzetten.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.