Over straf valt te onderhandelen, over de waarheid niet

Deel II: De Zuidafrikaanse Waarheidscommisie als voorbeeld?


Hoe om te gaan met de beulen van Apartheid? In een voorgaand artikel werd een uiteenzetting
gegeven van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. De rechtshistorische argumenten
die aan haar oprichting en onderzoek van mensenrechtenschendingen onder Apartheid
ten grondslag lagen en de juridische grondslag daarvan kwamen aan de orde. Daarbij werd speciale
aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor mensenrechtenschenders om amnestie te verkrijgen
in ruil voor een bekentenis. In dit artikel wordt bekeken of de amnestieverlening de internationaalrechtelijke
toets kan doorstaan en wordt een algemene evaluatie van het werk van de
Waarheidscommissie gepresenteerd.