Over slappe verhalen en een sterk vermoeden


Rechter-plaatsvervanger Roel Schutgens pleit in deze column voor bondige beroepschriften met alleen kansrijke argumenten en zo min mogelijk ‘ruis’. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.B. Schutgens

Verschijning: oktober 2014

Archiefcode: AA20140726

appellant argument beroepschrift dossier pleidooi procespartij processtukken rechter

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Column