Toont alle 9 resultaten

‘Arrondissement Nieuwenhof’: een oefenrechtbank gebaseerd op een simulatie van de juridische werkelijkheid

F.J. Fernhout, R. Otto, F. van Rijthoven, G. Span

In dit artikel wordt de 'moot court' of oefenrechtbank besproken zoals deze in 1988 werd aangeboden aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1988
AA19880373

Emoties bij het overtuigen en het oordelen in de rechtspraktijk

M.G. IJzermans

Post thumbnail Het klassieke retorische advies om in een juridisch pleidooi vooral ook emotionele overtuigingsmiddelen te gebruiken blijkt nog steeds relevant, omdat uit modern onderzoek naar emoties en naar oordeelsvorming blijkt dat emoties onvermijdelijk en constitutief zijn bij het rechterlijk oordeel.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2012
AA20120056

Het belang van het pleidooi en de kunst van het pleiten in de civiele procedure

, C.J.M. Klaassen

Post thumbnail

Vlot van tongriem gesneden advocaten die elkaar vliegen afvangen tijdens een vlammend pleidooi .... een scene die in veel tv-series of films waaraan een advocaat te pas komt te zien valt: Pleidooi, Keyzer & De Boer Advocaten, L.A. Law, Laws of Attraction en vele andere. Noch het wellicht mede daardoor bij menig niet-jurist, maar ook menig rechtenstudent, bestaande beeld dat het houden van pleidooien de belangrijkste bezigheid is van advocaten, noch het beeld dat dit sprankelende gebeurtenissen plegen te zijn, stemt overeen met de werkelijkheid.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2010
AA20100825

Het pleidooi in historisch perspectief

E.J.M.F.C Broers

Post thumbnail

Goed kunnen pleiten en het vervaardigen van overtuigende pleitstukken behoort tot de vaardigheden waarover een advocaat moet beschikken. Het moderne pleidooi kent een eeuwenlange geschiedenis. In deze bijdrage zullen enkele eeuwen uit deze geschiedenis worden belicht en zal worden stilgestaan bij de aard en inhoud van het pleidooi in die periode. Een besef van de ontwikkeling die het pleiten in de loop der tijd heeft meegemaakt, zal zeker bijdragen tot een beter inzicht in deze zo belangrijke vaardigheid.

Opinie | Amuse
April 2016
AA20160234

September 1989

Katern 32: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

Over slappe verhalen en een sterk vermoeden

R.J.B. Schutgens

Rechter-plaatsvervanger Roel Schutgens pleit in deze column voor bondige beroepschriften met alleen kansrijke argumenten en zo min mogelijk ‘ruis’. 

Opinie | Column
Oktober 2014
AA20140726

Pleiten pleite?

E.H. Hondius

Een betoog over het lidmaatschap van een pleitvereniging, wat volgens de columnist, ondanks het steeds minder worden van het pleiten bij de Hoge Raad nog altijd niet aan belang heeft ingeboet.

Opinie | Column
April 2006
AA20060251

Recht op pleidooi

G.R. Rutgers

Hoge Raad 10 november 2000, nr. R99/060HR, ECLI:NL:HR:2000:AA8289, RvdW 2000, 220 (Pitt/Van Frederici) In het Antilliaanse burgerlijk procesrecht is een appellant niet verplicht in hoger beroep grieven aan te voeren. Het oordeel van het Antilliaanse Hof dat een appellant die geen grieven heeft ingediend of die wegens termijnoverschrijding geacht moet worden geen grieven te hebben ingediend, is in strijd met het in artikel 6 EVRM aan een procespartij in een burgerlijk geding gegeven recht op ‘fair hearing’.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2001
AA20010260

Verboden verstrekking?

Beantwoording rechtsvraag (303) straf(proces)recht

E. Gritter

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op Rechtsvraag 303 inzake een strafrechtelijke onderwerp.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 2003
AA20030075

Toont alle 9 resultaten