Over het onmiddellijkheidsbeginsel in strafzaken


In dit artikel wordt ingegaan op het in Nederland marginaal toegepast en bekende onmiddellijkheids- of confrontatiebeginsel. Dit beginsel dat er op toeziet dat alles waarvan een verdachte wordt beschuldigd ook daadwerkelijk ter terechtzitting ter ore van de rechter komt staat centraal in dit artikel. De de auditu jurisprudentie en zaken als de geheime getuige hebben de marginalisering van dit beginsel versterkt. In dit artikel komt de noodzaak van het beginsel aan de orde en wordt er ook ingegaan op Straatburgse jurisprudentie en de invloed daarvan op het Nederlandse strafprocesrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.P.M.F. Mols

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910876

bewijs confrontering marginale rol mensenrechten Onmiddelijkheidsbeginsel overtuiging rechtsbeginselen

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen