Toont alle 7 resultaten

Behoud leerstoelen rechtsgeschiedenis en metajuridica

L.C. Winkel

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke opheffing van de leerstoelen rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtsfilosofie aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2003
AA20030333

Bijzonder recht: het ius promovendi

E. Koops

Post thumbnail

Van oudsher mogen alleen hoogleraren optreden als promotor. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen. Maar wat is het promotierecht precies, en waar komt het vandaan? In deze bijdrage wordt de temperatuur genomen van de graad van doctor in de rechten.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
november 2016
AA20160804

Het rapport van de Commissie Onderzoekbeoordeling Rechtsgeleerdheid

J.S. Kortmann, A. van Veen

Wij studenten zien van onze docenten doorgaans niet veel meer dan een wekelijks collegepraatje, een strenge surveillantenblik en een meewarig nee-geschud als wij proberen onze ruime vijf naar een krappe zes 'omhoog te klagen'. Niet zelden vragen wij ons af waar een docent in 's hemels naam mee bezig is (geweest) als hij met wallen onder de ogen voor de collegebanken verschijnt, in gedachten verzonken door de gang marcheert, of met een het zichtveld ontnemende stapel boeken de bibliotheekdeur tracht open te 'ellebogen'. De Commissie Onderzoekbeoordeling Rechtsgeleerdheid draagt het antwoord aan: in zijn 'vrije tijd' doet de docent aan onderzoek. En, als we de commissie mogen geloven, niet onverdienstelijk: het rechtswetenschappelijk onderzoek kenmerkt zich immers door een goede productiviteit, een brede oriëntatie en is, gezien het feit dat slechts één onvoldoende is uitgedeeld, van een zeer hoge kwaliteit. Dit alles is te lezen in het Visitatierapport van de Commissie Onderzoekbeoordeling Rechtsgeleerdheid (verder: 'het rapport' respectievelijk 'de commissie').

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 1996
AA19960493

Over de toekomst van het juridisch onderwijs

C.J.J.M. Stolker

Post thumbnail Het universitaire juridische onderwijs staat volop in de belangstelling: van de opleidingen zelf natuurlijk, van de studenten, onderwijsspecialisten, de beroepspraktijk, van visitatie- en accreditatiecommissies, en inmiddels ook van de regering. De rechtenfaculteiten leggen de lat al enkele jaren steeds hoger, voor zichzelf en voor de studenten. Dit artikel gaat in op de doelstellingen van de rechtenopleiding en beziet, mede aan de hand van een vergelijking met de medische opleiding, hoe met vaak beperkte middelen misschien nog meer kan worden bereikt.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2013
AA20130072

Over hoe een koe geen vangt

Nawoord op bovenstaande reaktie

F.B.M. Kunneman

Nawoord op een reactie over de inrichting van de rechtenstudie waarbij vooral het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap ter discussie staat.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890127

Reaktie op: De kikker en de os

J.J.H. Bruggink

In deze reactie wordt ingegaan op een eerdere bijdrage in Ars Aequi waarin gepleit werd voor verzelfstandiging van het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap. In het artikel schetst de auteur hoe het zit met dit vak op de Utrechtse rechtenfaculteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890123

The unbearable richness of (some) colleges I

E.H. Hondius

In deze column beschrijft Hondius kort de financiële geschiedenis van Trinity College verbonden aan de Universiteit van Cambridge.

Opinie | Column
maart 2009
AA20090165

Toont alle 7 resultaten