Toont alle 2 resultaten

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Over de menselijke maat, ook in het familierecht

W.M. Schrama

Zaken uit het familierechtelijke verleden waar de overheid of overheidsinstanties een rol in gespeeld hebben, duiken steeds vaker op en roepen de vraag op wat de overheid nu moet doen voor handelen van toen. Dat zijn, gezien de langdurende trajecten voor de overheid, lastige vragen. Om erkenning, excuses en genoegdoening van het leed te krijgen […]

Toezicht op het internet

G. Theuws

‘DNB waarschuwt voor Mercurius’, ‘Klachten klanten bij NMa: UPC misbruikt monopolie als drukmiddel’, ‘NMa vindt dat LOI macht misbruikt’. Vrijwel dagelijks sieren dit soort krantenkoppen de economische pagina’s van de verschillende dagbladen. Dit geeft blijk van het feit dat toezichthouders zoals de OPTA, de NMa, DNB en de Autoriteit-FM een steeds prominentere rol spelen bij de handhaving van verschillende wettelijke bepalingen. Maar welke autoriteit richt zich waarop?Aan welke regels zijn zij gebonden? Wat is hun beleid ter zake van de aan hen opgedragen taken? Dit zijn vragen die voor de juridische student van belang zijn. Voor het antwoord hierop kan men maar het beste de betreffende toezichthouder zelf aan het woord laten. Daarom zal ik mij in deze bijdrage toeleggen op het bespreken van de websites van de twee toezichthouders die mijns inziens het meeste gewicht in de schaal leggen, te weten de NMa (www.nmanet.nl) en de Autoriteit-FM(www.autoriteit-fm.nl).

Overig | Website
juni 2003
AA20030490

Toont alle 2 resultaten