Opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen: waarom we het voorbeeld van de gemeenten moeten opvolgen


Uitgeprocedeerde vreemdelingen in de opvang of in een kerk, garage of bij een bushalte? Er zijn internationale mensenrechtenverdragen die richtinggevend kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag in hoeverre uitgeprocedeerde vreemdelingen opvang dient te worden geboden.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Mohammadi

Verschijning: oktober 2015

Archiefcode: AA20150749

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Studentartikel