menselijke waardigheid

Toont alle 7 resultaten

Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe

M.A.J.M. Buijsen

De wet op de orgaandonatie heeft niet het gewenste effect, het aantal donoren blijft achter bij het aantal patienten dat vraagt om een orgaan. Daarom gaan er nu geluiden op om en systeem van geen bezwaar in te voeren, waarbij iedereen donor is tenzij hij/zij aangeeft geen donor te willen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2004
AA20040022

Het belang van individuele mensenplichten

E.R. Boot

Post thumbnail Naar aanleiding van de verscheidene mensenplichtenverklaringen die de afgelopen twee decennia verschenen zijn, onderzoekt dit artikel het belang van het concept ‘mensenplichten.’ Het doet dit door direct op twee van de belangrijkste punten van kritiek hierop in te gaan: het benadrukken van individuele mensenplichten zou ten koste gaan van mensenrechten, en een aparte mensenplichtenverklaring zou overbodig zijn, omdat bestaande mensenrechtendocumenten reeds afdoende aandacht aan individuele plichten zouden schenken.  Het artikel sluit af met enige bespiegelingen betreffende de juiste verhouding tussen recht en moraliteit en de adequate plaats van mensenplichten binnen deze relatie.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2012
AA20120903

Humanitair ingrijpen zonder humanitaire interventie

Een antwoord aan Kenneth Manusama

C.M.J. Ryngaert

Post thumbnail In deze bijdrage reageert Cedric Ryngaert op het artikel ‘De humanitaire grenzen aan het volkenrechtelijk mandaat’. Hij argumenteert in deze bijdrage met name dat Nederland, in het belang van de menselijke waardigheid die ook ten grondslag ligt aan het Responsibility to Protect-discours, zijn verzet dient op te geven tegen een liberale interpretatie van het recht op zelfverdediging jegens niet-statelijke actoren zoals IS.

Opinie | Tweeluik
juni 2015
AA20150470

juni 1991

Katern 39: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Migranten, vluchtelingen en menselijke waardigheid

M. Düwell

Post thumbnail

Dit stuk bespreekt de ‘vluchtelingencrisis’ in het licht van het concept ‘menselijke waardigheid’ – het basisprincipe van het mensenrechtenregime. Mensen ‘verkrijgen’ waardigheid niet pas als ze op Europese grond zijn. Maar als dat zo is, hebben wij ook verdergaande verplichtingen jegens mensen buiten Europa die ons politieke handelen zouden moeten leiden.
 

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
juni 2018
AA20180444

Op weg naar een Europees personen- en familierecht?

G.R. de Groot

Naar aanleiding van een groot aantal uitspraken van internationaal rechtsprekende organen gaat de auteur in op de wenselijkheid van een Europees personen- en familierecht dat alle basisbeginselen hieromtrent regelt. De auteur staat daarbij stil bij mogelijkheden en de wenselijkheid ervan.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1995
AA19950029

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Van belangen naar verantwoordelijkheid. De juridische status van het toekomstige, nog niet-verwekte kind

L. ten Haaf

De juridische positie van het toekomstige, nog niet verwekte kind in het recht. Nieuwe voortplantingstechnieken maken het belang van die vraag duidelijk zichtbaar. Lisette ten Haaf betoogt dat de manier waarop er nu wordt omgegaan met de belangen van het nog niet-verwekte kind problematisch is. Het toekomstige kind bestaat fysiek niet, en zal door de […]

Toont alle 7 resultaten