unificatie

Toont alle 7 resultaten

‘Shall I compare thee to a summer’s day?’

Nut en onnut van rechtsvergelijking

F.J. Fernhout

Post thumbnail Rechtsvergelijking is nuttig en hoeft niet moeilijk te zijn. Bij een juiste aanpak kunnen ook eerstejaars rechtenstudenten er op een zinvolle manier mee kennismaken. Dan moet wel worden gekozen voor de functionele benadering.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2023
AA20230148

Europees privaatrecht: over de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en Lid-Staat met betrekking tot het eigendomsrecht

S.E. Bartels

De afgelopen jaren is de aandacht voor Europees privaatrecht enorm toegenomen. Deze trend richt zich ook op het goederenrecht. Zwalve merkte onlangs bijvoorbeeld op dat harmonisatie van het zakenrecht hem een goed idee lijkt. In de literatuur wordt echter nogal eens betoogd dat de EG geen competentie heeft op dit rechtsgebied, omdat artikel 222 EG-Verdrag bepaalt dat het Verdrag het eigendomsrecht van de Lid-Staten onverlet Iaat. In dit opstel worden de gevolgen van artikel 222 voor het Europees privaatrecht besproken.

Verdieping | Studentartikel
april 1995
AA19950244

december 1996

Katern 61: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

juni 1997

Katern 63: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

Op weg naar een Europees personen- en familierecht?

G.R. de Groot

Naar aanleiding van een groot aantal uitspraken van internationaal rechtsprekende organen gaat de auteur in op de wenselijkheid van een Europees personen- en familierecht dat alle basisbeginselen hieromtrent regelt. De auteur staat daarbij stil bij mogelijkheden en de wenselijkheid ervan.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1995
AA19950029

Uniforme regels voor de Europese binnenvaart?

T.K. Hacksteiner

Binnenvaart is een per definitie internationale bedrijfstak. Het ontbreken van uniforme regelgeving vormt een belemmering voor het transport van goederen en staat derhalve een vrije uitoefening van het vervoer in de weg. Thans zijn diverse ontwikkelingen gaande waarbij, na de vroegere inspanningen in de richting van uniforme regels voor de Europese binnenvaart, opnieuw wordt gepleit voor een poging tot unificatie van het Europese binnenvaartrecht.

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990397

Verleden, heden en toekomst van het privaatrecht

H.C.F. Schoordijk, J.M. Smits

Hoewel het onmogelijk is om de toekomst te voorspellen geven de auteurs van dit artikel hun visie op de toekomst van het privaatrecht.

Rode draad | Milleniumrubriek
november 1999
AA19990800

Toont alle 7 resultaten