Onafhankelijkheid én verantwoordelijkheid


Column waarin Barendrecht ingaat op de door hem gewenste nieuwe vormgeving en verantwoordelijkheden van de rechterlijke macht daar waar het de civiele rechtspleging betreft. Hij gaat in op het griffierecht, het procesrecht dat door de rechterlijke macht geregeld wordt en de verantwoordelijkheid en toezicht op de rechterlijke macht door een organisatie van niet-juristen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Barendrecht

Verschijning: december 2009

Archiefcode: AA20090817

burgers civiele rechtspleging griffierecht procedurevoorschriften verantwoordelijkheid

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtOverige Rechterlijke organisatie

Opinie Column