Nederlands kort geding en buitenlandse bodemprocedure: bien étonnés de se trouver ensemble?

SPRAY NETWORK NV/TELENOR VENTURE AS C.S.


Hoge Raad 21 juni 2002, nr. C01/241HR, ECLI:NL:HR:2002:AE1545, RvdW 2002, 107, JOL 2002, 359, NIPR 2002, 203, NJ 2002, 563 met noot P. Vlas (Spray Network NV/Telenor Venture c.s.)

1. Het is wenselijk dat de Nederlandse rechter bij de uitleg van het EVEX rekening houdt met de rechtspraak over het EEX. 2. Indien in een andere EEX- of EVEX-lidstaat een bodemprocedure aanhangig is, kan de Nederlandse kortgedingrechter zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering tot betaling bij wijze van voorschot van hetzelfde bedrag als waarop de bodemprocedure ziet, uitsluitend baseren op art. 24 (thans art. 31) EEX dan art. 24 EVEX en dient te zijn voldaan aan de door het HvJ EG in het kader van art. 24 (thans art. 31) EEX gestelde voorwaarden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.M. Polak

Verschijning: februari 2003

Archiefcode: AA20030118

Hoge Raad 21-06-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE1545) zaaknummer: C01/241HR

doorwerking precedentenwerking samenloop voorrang

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie