Naschrift bij nevenstaande reactie


In het decembernummer 2009 legde Bart van der Wiel uit waarom hij de instelling van een selectiekamer die tot doel heeft de voor cassatierechtspraak ongeschikt zaken buiten behandeling te plaatsen niet noodzakelijk vindt. Het voorstel om een dergelijke selectiekamer in te stellen staat in het rapport Hammerstein. Mr. Hammerstein stuurde ons een reactie op dit artikel. Aan Bart van der Wiel gaven wij de gelegenheid op deze reactie te reageren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.T.M. van der Wiel

Verschijning: februari 2010

Archiefcode: AA20100115

cassatierechtspraak Commissie Hammerstein rechtsbescherming rechtsontwikkeling selectiekamer

Opinie Reactie/nawoord