Mudawwana

Marokkaanse Familiewet


De Mudawwana is het nieuwe Marokkaans wetboek van familierecht dat het wetboek van 1957/58 met ingang van 5 februari 2004 vervangt. Het nieuwe wetboek bevat ingrijpende wijzigingen. Deze wetseditie is de geannoteerde Nederlandse vertaling van de Arabische tekst van de nieuwe wet. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


 33,50