Moord op een dode?


Hoge Raad 28 mei 2002, nr. 00777/01, ECLI:NL:HR:2002:AD9962, LJN AD9962 (Veghel)

De vraag die in dit arrest centraal stond was of iemand veroordeeld kon worden voor het medeplegen van moord, ondanks dat niet duidelijk was of het slachtoffer op het moment dat verdachte op hem instak, niet al dood was.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Y. Buruma

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020639

Hoge Raad 28-05-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD9962) zaaknummer: 00777/01

medeplegen onzuivere vrijspraak

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie