Mein Kampf en de condictio ob turpem causam


Jelle Jansen onderzoekt in deze column de (on)mogelijkheden tot revindicatie na een verboden prestatie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Jansen

Verschijning: november 2014

Archiefcode: AA20140824

3:105 BW 3:314 BW 3:40 BW 6:211 BW koopovereenkomst onzedelijke oorzaak revindicatie te kwader trouw verboden prestatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Column