3:105 BW

Toont alle 4 resultaten

Mein Kampf en de condictio ob turpem causam

J.E. Jansen

Jelle Jansen onderzoekt in deze column de (on)mogelijkheden tot revindicatie na een verboden prestatie.

Opinie | Column
november 2014
AA20140824

Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring

A.G. Castermans

Hoge Raad 24 februari 2017, nr. 15/01948, ECLI:NL:HR:2017:309, RvdW 2017/298 (Gemeente Heusden/verweerders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170516

Verkrijging door verjaring

P.C. van Es

Post thumbnail Het Nederlandse recht kent verkrijging door verjaring op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en op grond van art. 3:105 BW (gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende). Beide regelingen komen in dit cahier uitgebreid aan de orde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is.

9789492766465 - 09-10-2018

Verkrijging door verjaring (Digitaal boek)

P.C. van Es

Post thumbnail Het Nederlandse recht kent verkrijging door verjaring op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en op grond van art. 3:105 BW (gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende). Beide regelingen komen in dit cahier uitgebreid aan de orde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is.

9789492766465 - 09-10-2018

Toont alle 4 resultaten