Medevoogdij en Gezamenlijke voogdij


In dit artikel wordt het medio 1994 ingediende wetsvoorstel dat medevoogdij en gezamenlijke voogdij regelt besproken. Aan de orde komen de achtergronden en worden de beide vormen van voogdij uitvoerig besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Giesen, A.J. Verheij

Verschijning: februari 1995

Archiefcode: AA19950113

afstamming hulp kinderen opvoeding ouderlijk gezag ouderschap voogdij

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving