Toont alle 4 resultaten

De pedagogische tik afgestraft?

S.R. Damminga, B. Degelink

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de corrigerende tik voor kinderen en eventuele strijd daardoor met het strafrecht of internationaal recht.

Opinie | Redactioneel
december 2001
AA20010953

Gedragsbeïnvloeding op maat. Nieuwe contouren in het jeugdstrafrecht

M.A.H. Kempen

Op 1 februari 2008 traden de Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen en het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen in werking. De wet, met brede steun in beide Kamers der Staten-Generaal aanvaard, vergroot de mogelijkheden tot het bieden van rechterlijk maatwerk in de benadering van jeugdigen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2008
AA20080375

Medevoogdij en Gezamenlijke voogdij

I. Giesen, A.J. Verheij

In dit artikel wordt het medio 1994 ingediende wetsvoorstel dat medevoogdij en gezamenlijke voogdij regelt besproken. Aan de orde komen de achtergronden en worden de beide vormen van voogdij uitvoerig besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1995
AA19950113

Naar een kinderombudsman

S. Meuwese

Een ombudsman voor kinderen? Hebben die Nederlandse kinderen nu nooit genoeg? Er is al een jeugdjournaal. Een kindertelefoon. Iedere school in het voortgezet onderwijs moet een leerlingenstatuut hebben, iedere jeugdgevangenis zijn commissie van toezicht. Op VWS zit een staatssecretaris die het jeugdbeleid zegt te coördineren. De jeugdpolitie komt weer terug. En dan zijn er nog de kinderrechter, de raad voor de kinderbescherming, bureau jeugdzorg, de kinderrechtswinkel en hetKinderrechtencollectief. En ook nog de Afdeling Jeugdbescherming van de Raad voor Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming. Jammer, het project Lokaal Jeugdbeleid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is net opgeheven, maar veel gemeenten gaan door hun eigen jeugdbeleid te maken. En Defence for Children International heeft net zijn nieuwe bijzonder hoogleraar kin-derrechten aan de VU, in Genève zetelt het VN-Comité voor de Rechten van het Kind en we heb-bennet de VN-Kindertop in New York gehad. En nu ook nog een kinderombudsman voor kinderen in Nederland?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2003
AA20030282

Toont alle 4 resultaten