Machtsverhoudingen in de structuurvennootschap


Redactioneel artikel waarin de wijziging van de structuurvennootschap wordt besproken. Er gaan geluiden dat de aandeelhouders meer macht moeten krijgen. De redacteuren betogen dat dit niet het geval dient te zijn en dat de RvC onafhankelijk moet kunnen handelen omdat dit in het belang van de vennootschap is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels, G.T.M.J. Raaijmakers

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930599

aandeelhoudersrecht eigendom onafhankelijkheid structuurvennootschap

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel