KwartaalSignaal 170: Rechtssociologie


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): P. de Winter

Verschijning: maart 2024

Archiefcode: AAK202410090

Metajuridica RechtssociologieRechtstheorie