KwartaalSignaal 158: Rechtssociologie


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.A.M. Weyers, P. de Winter

Verschijning: maart 2021

Archiefcode: AAK20219374

Metajuridica RechtssociologieRechtstheorie